Αναφορά στον Χάρη Ακογιούνογλου, Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων – Διακοσμητή

    Βιβλία | ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ (1800-1978), Τόμος Α | Κουρτικάκης Αντώνιος Κ. | Hellenic Press, Αθήνα, Έκδοση Β., 1979, σ. 125