Αναφορά στον Χάρη Ακογιούνογλου, Σκηνογράφο – Διακοσμητή

    ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 16ος - 20ος ΑΙΩΝΑΣ, Τόμος Α-Η | Εκδοτικός Οίκος ΜΕΛΙΣΣΑ Γ. Ραγιάς και Σια Ο.Ε., Αθήνα 1997, σ. 26 | Βιβλία