Αναφορά στον Χάρη Ακογιούνογλου, Διακοσμητή – Σκηνογράφο – Διαφημιστή

    Βιβλία | ΠΟΛΙΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ 19ος, 20ος ΑΙΩΝΑΣ | Παπάς Αθανάσιος, Μητροπολίτου Ελενουπόλεως | Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, Έκδοση Πρώτη, 1989, σ. 21